آموزش انتقال مالکیت گوشی موبایل

جهت انتقال مالکیت دستگاه، ابتدا لازم است تا به سامانه همتا متصل شوید. از سه روش زیر می‌توان با سامانه همتا ارتباط برقرار نموده و فرآیند انتقال مالکیت دستگاه را انجام داد: سایت اینترنتی به آدرس www.hamta.ntsw.ir کد دستوری #۷۷۷۷* اپلیکشین همتا در این آموزش، مراحل انجام فرآیند انتقال مالکیت دستگاه، با استفاده از کد دستوری […]