درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

عاملیت خدمات متمرکز :

مراکز مجهز تعمیرات هستند که در صورت مراجعه حضوری مشتری به ایشان ، آمادگی پذیرش و تعمیر کالای معیوب را به نمایندگی از پارسا انفورماتیک سرویس   دارند.

شرایط اولیه :

فرم درخواست نمایندگی خدمات پس از فروش

مرحله 1 از 2

50%

پیگیری وضعیت سرویس