آموزش فعال سازی گوشی موبایل

جهت فعال سازی فعال سازی گوشی لازم است که به سامانه همتا متصل شویم که به سه روش امکان پذیر است :

 1. کد دستوری #7777*
 2. اپلیکشین همتا
 3. سایت اینترنتی به آدرس www.hamta.ntsw.irدر اینجا فرآیند فعال سازی از طریق کد دستوری #7777* را آموزش میدهیم.
  1- ابتدا سیم کارت را در داخل دستگاه قرار میدهیم ( ترجیحا سیم صاحب خریدار باشد )
  2-سپسکد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری نموده و گزینه تماس را انتخاب کنید.
  3- در این مرحله با ارسال عدد ۲، گزینه «فعالسازی» را انتخاب کنید.

  4- در مرحله بعدی، باید شناسه(IMEI) دستگاهی که قصد فعال سازی آن را دارید، وارد کنید.
  ( شناسه IMEI  دستگاه را میتواند از روی کارتن گوشی ، پشت باتری و یا با شماره گیری #06#* به دست آورید و بدون هرگونه علامت اضافی (ممیز، خط تیره و …) وارد کنید.

  5- در این مرحله باید شماره سیمکارتی که قصد فعالسازی دستگاه با آن سیمکارت را دارید، وارد کنید.
  ( اگر میخواهید گوشی را بر روی سیمکارتی که داخل گوشی هست فعال سازی کنید کافیست عدد 1 یک را ارسال کنید .)

  6- در این مرحله باید کد فعالسازی را وارد کنید. ( کد فعال سازی بر روی کارت گارانتی و یا کارتن گوشی میباشد در غیر این صورت کد فعال سازی را از فروشنده دستگاه خود دریافت کنید .کد فعالسازی یک عدد ۶ رقمی است که با صفر شروع نمیشود. )

  7- در این مرحله پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که در آن شناسه(IMEI) و شماره سیمکارت وارد شده نمایش داده شده است. درصورتیکه اطلاعات این پیغام مورد تأیید شما است، عدد 1 را وارد نمایید.


  8- درنهایت پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که بیانگر فعال سازی موفق دستگاه با شناسه(IMEI) مربوطه، برای شماره سیمکارت ارائه شده است. این پیغام به صورت پیامکی نیز ارسال خواهد شد.

نظرسنجیلپ تاپ زنبوکلپ تاپ های سری Zenbook